16 lipca 2024

Takie domostwa, które widujemy każdego dnia w drodze do pracy lub do naszego miejsca przeznaczenia nie są czymś innowacyjnym. One stanowią pewne ikony specjalnego podziału domostw. Chodzi nam o to, że niektóre są jednorodzinne, a inne mogą być połączone w istny kompleks domostw.

Każdy obiekt różni się od poprzedniego. Nie oznacza to jednak, że każdy będzie tak samo wygodny, prestiżowy i często spotykany. Najczęściej widzimy obiekty jednorodzinne, które są odrębne. Nasza działka budowlana jest odgrodzona, a za ogrodzeniem i bramą widać nasz dom, który piętrzy się ponad inne obiekty w okolicy. Taki obrazek jest często marzeniem wielu rodzin. Niestety, ale nie pozwalają na to pieniądze, które są pewną przeszkodą. Podział domostw jest brany po uwagę nie tylko przez zwyczajnych ludzi, ale także przez architekturę oraz przez budownictwo, które wie, co musi wybudować i jak się do tego wszystkiego profesjonalnie zabrać. Dlatego klasyfikacja to pierwszy element, który ma określić nasz dom oraz wygląd i rodzaj obiektu mieszkalnego. Tylko w taki sposób sprecyzujemy nasze pragnienia, potrzeby i marzenia. Wtedy także architekt oraz inżynier budowlany wie, nad jakim rodzajem projektu pracuje.

Podział widocznych domów jest ważnym elementem budownictwa, który umożliwia ich identyfikację i klasyfikację ze względu na ich architekturę i styl budowania.

Podział ten może być dokonywany ze względu na różne kryteria, takie jak np. styl architektoniczny, rodzaj użytych materiałów, przeznaczenie budynku czy funkcję konstrukcyjną.

Niektóre z najbardziej popularnych podziałów widocznych domów to:

 1. Podział ze względu na styl architektoniczny:
 • klasycyzm
 • neogotyk
 • modernizm
 • eklektyzm
 • funkcjonalizm
 1. Podział ze względu na rodzaj użytych materiałów:
 • drewniane
 • murowane
 • szkieletowe
 • z betonu komórkowego
 • z bali
 1. Podział ze względu na przeznaczenie budynku:
 • mieszkalne
 • użyteczności publicznej
 • gospodarcze
 • przemysłowe
 1. Podział ze względu na funkcję konstrukcyjną:
 • szkieletowe
 • z belek zginanych
 • z belek prostych
 • z rusztu
  Chirurgia naczyniowa w Poznaniu- gabinety Neomedica

Podział widocznych domów ma znaczenie zarówno w aspekcie estetycznym, jak i praktycznym, ponieważ umożliwia on dobór odpowiedniego stylu budynku do jego przeznaczenia, otoczenia i innych czynników związanych z procesem budowlanym.